Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

31°

28°

10

Februari

54%

31°

28°

9

Mars

55%

32°

29°

8

April

60%

32°

29°

8

Maj

55%

31°

29°

13

Juni

45%

30°

29°

16

Juli

48%

30°

29°

15

Augusti

48%

30°

29°

14

September

51%

30°

29°

13

Oktober

52%

31°

29°

14

November

58%

31°

29°

13

December

56%

32°

29°

11