Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

32°

-

10

Februari

55%

32°

-

9

Mars

56%

33°

-

8

April

60%

33°

-

8

Maj

56%

32°

-

13

Juni

46%

31°

-

15

Juli

49%

30°

-

14

Augusti

50%

31°

-

13

September

52%

31°

-

12

Oktober

53%

32°

-

14

November

60%

32°

-

12

December

58%

32°

-

11