Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

32°

-

10

Februari

53%

32°

-

9

Mars

55%

32°

-

8

April

61%

33°

-

8

Maj

56%

32°

-

13

Juni

45%

31°

-

16

Juli

48%

30°

-

15

Augusti

49%

31°

-

15

September

51%

31°

-

14

Oktober

52%

31°

-

15

November

57%

32°

-

13

December

55%

32°

-

11