Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

30°

26°

9

Februari

60%

31°

26°

6

Mars

64%

32°

27°

5

April

70%

34°

28°

6

Maj

58%

34°

30°

11

Juni

49%

32°

30°

17

Juli

48%

31°

29°

19

Augusti

42%

31°

29°

19

September

45%

31°

29°

19

Oktober

49%

31°

29°

18

November

52%

31°

28°

15

December

50%

30°

27°

13