Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

30°

-

6

Februari

61%

31°

-

3

Mars

66%

33°

-

4

April

70%

34°

-

4

Maj

58%

34°

-

11

Juni

49%

32°

-

18

Juli

49%

31°

-

21

Augusti

41%

31°

-

22

September

44%

31°

-

20

Oktober

50%

31°

-

18

November

53%

31°

-

13

December

52%

30°

-

9