Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

31°

-

2

Februari

72%

32°

-

2

Mars

72%

33°

-

3

April

73%

35°

-

5

Maj

60%

35°

-

13

Juni

49%

33°

-

18

Juli

49%

32°

-

22

Augusti

42%

31°

-

24

September

49%

32°

-

20

Oktober

58%

32°

-

13

November

63%

32°

-

7

December

63%

31°

-

3