Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

29°

-

4

Februari

67%

30°

-

4

Mars

69%

32°

-

5

April

71%

33°

-

7

Maj

59%

33°

-

14

Juni

49%

32°

-

18

Juli

48%

31°

-

22

Augusti

41%

30°

-

24

September

48%

30°

-

20

Oktober

55%

30°

-

15

November

59%

30°

-

9

December

59%

30°

-

5