Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

30°

-

2

Februari

73%

31°

-

1

Mars

73%

33°

-

3

April

73%

34°

-

5

Maj

60%

34°

-

13

Juni

49%

32°

-

18

Juli

49%

32°

-

22

Augusti

42%

31°

-

24

September

49%

31°

-

20

Oktober

58%

32°

-

13

November

64%

31°

-

6

December

64%

31°

-

3