Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

31°

-

1

Februari

74%

31°

-

1

Mars

73%

33°

-

2

April

73%

34°

-

5

Maj

59%

34°

-

13

Juni

49%

32°

-

19

Juli

48%

31°

-

23

Augusti

41%

30°

-

25

September

49%

31°

-

21

Oktober

58%

32°

-

13

November

65%

32°

-

6

December

64%

31°

-

2