Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

31°

-

2

Februari

68%

31°

-

1

Mars

70%

33°

-

2

April

72%

34°

-

4

Maj

58%

34°

-

11

Juni

49%

32°

-

18

Juli

49%

31°

-

22

Augusti

41%

31°

-

24

September

46%

31°

-

20

Oktober

54%

32°

-

15

November

58%

31°

-

9

December

60%

31°

-

4