Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

30°

-

3

Februari

66%

31°

-

2

Mars

69%

33°

-

3

April

71%

34°

-

4

Maj

58%

34°

-

11

Juni

49%

32°

-

18

Juli

49%

32°

-

22

Augusti

41%

31°

-

23

September

46%

31°

-

20

Oktober

53%

32°

-

16

November

56%

31°

-

10

December

57%

31°

-

6