Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

30°

27°

3

Februari

62%

31°

27°

1

Mars

67%

32°

28°

2

April

69%

32°

29°

4

Maj

60%

32°

30°

11

Juni

48%

31°

29°

17

Juli

46%

31°

29°

20

Augusti

46%

30°

29°

19

September

49%

31°

29°

18

Oktober

52%

31°

29°

17

November

58%

31°

29°

12

December

58%

30°

28°

7