Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

31°

28°

3

Februari

71%

32°

28°

2

Mars

71%

32°

28°

1

April

72%

33°

29°

2

Maj

61%

33°

30°

10

Juni

48%

31°

30°

19

Juli

42%

30°

29°

23

Augusti

42%

30°

29°

22

September

48%

30°

29°

20

Oktober

55%

31°

29°

17

November

59%

31°

29°

9

December

63%

31°

28°

6