Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

30°

28°

9

Februari

58%

30°

27°

5

Mars

65%

31°

28°

5

April

68%

32°

29°

7

Maj

60%

32°

30°

13

Juni

50%

31°

29°

16

Juli

49%

31°

29°

18

Augusti

49%

31°

29°

18

September

50%

31°

29°

18

Oktober

51%

30°

29°

19

November

58%

30°

29°

17

December

56%

30°

28°

13