Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

31°

27°

2

Februari

66%

31°

27°

1

Mars

69%

32°

27°

1

April

70%

33°

29°

3

Maj

60%

32°

30°

11

Juni

47%

31°

30°

18

Juli

44%

31°

29°

21

Augusti

44%

30°

29°

21

September

48%

31°

29°

19

Oktober

53%

31°

29°

17

November

59%

31°

29°

10

December

60%

31°

28°

5