Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

31°

-

3

Februari

67%

32°

-

2

Mars

69%

33°

-

3

April

71%

35°

-

5

Maj

59%

35°

-

12

Juni

49%

33°

-

18

Juli

49%

32°

-

21

Augusti

41%

31°

-

24

September

47%

32°

-

20

Oktober

54%

32°

-

15

November

57%

32°

-

10

December

59%

31°

-

6