Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

30°

-

5

Februari

66%

31°

-

4

Mars

68%

33°

-

5

April

71%

34°

-

7

Maj

60%

34°

-

13

Juni

49%

33°

-

17

Juli

49%

32°

-

21

Augusti

42%

31°

-

23

September

48%

32°

-

20

Oktober

55%

32°

-

15

November

56%

31°

-

10

December

59%

31°

-

7