Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

30°

-

5

Februari

65%

31°

-

5

Mars

68%

33°

-

6

April

71%

34°

-

7

Maj

59%

34°

-

13

Juni

49%

33°

-

17

Juli

50%

32°

-

20

Augusti

43%

32°

-

22

September

48%

32°

-

20

Oktober

54%

32°

-

15

November

55%

31°

-

11

December

58%

31°

-

7