Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

29°

27°

12

Februari

50%

29°

27°

9

Mars

58%

30°

27°

7

April

66%

31°

28°

6

Maj

57%

32°

29°

10

Juni

46%

31°

29°

16

Juli

44%

30°

29°

16

Augusti

45%

31°

29°

16

September

46%

31°

29°

17

Oktober

49%

30°

29°

17

November

50%

30°

29°

16

December

49%

29°

28°

14