Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

28°

27°

11

Februari

52%

28°

27°

9

Mars

59%

30°

28°

7

April

66%

31°

28°

6

Maj

57%

31°

29°

10

Juni

46%

30°

29°

17

Juli

44%

30°

29°

18

Augusti

44%

30°

29°

17

September

45%

30°

29°

18

Oktober

49%

30°

29°

18

November

49%

29°

29°

16

December

50%

29°

28°

13