Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

28°

-

13

Februari

50%

29°

-

9

Mars

58%

30°

-

7

April

65%

31°

-

6

Maj

56%

31°

-

10

Juni

45%

31°

-

16

Juli

44%

30°

-

16

Augusti

45%

31°

-

16

September

46%

31°

-

17

Oktober

49%

30°

-

17

November

49%

30°

-

16

December

49%

29°

-

14