Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

30°

27°

12

Februari

54%

30°

27°

9

Mars

62%

31°

28°

7

April

67%

33°

29°

6

Maj

60%

33°

29°

9

Juni

49%

32°

30°

16

Juli

46%

31°

29°

17

Augusti

47%

31°

29°

16

September

48%

31°

29°

17

Oktober

51%

31°

29°

17

November

50%

31°

29°

16

December

51%

30°

28°

14