Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

28°

27°

16

Februari

50%

29°

27°

12

Mars

56%

30°

28°

11

April

62%

31°

28°

10

Maj

56%

31°

29°

15

Juni

45%

30°

30°

20

Juli

46%

29°

29°

20

Augusti

46%

30°

29°

19

September

47%

30°

29°

20

Oktober

48%

30°

29°

19

November

51%

29°

29°

17

December

50%

29°

28°

16