Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

30°

26°

7

Februari

61%

30°

26°

4

Mars

66%

32°

27°

4

April

69%

33°

28°

4

Maj

60%

32°

29°

11

Juni

48%

31°

29°

18

Juli

42%

30°

29°

21

Augusti

43%

30°

29°

20

September

47%

30°

29°

19

Oktober

52%

30°

29°

18

November

54%

30°

28°

13

December

53%

30°

27°

9