Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

28°

26°

11

Februari

58%

28°

26°

7

Mars

64%

30°

27°

6

April

68%

31°

28°

7

Maj

57%

31°

30°

12

Juni

47%

30°

30°

17

Juli

43%

29°

29°

19

Augusti

40%

29°

29°

19

September

44%

29°

29°

19

Oktober

50%

29°

28°

18

November

53%

29°

28°

15

December

48%

28°

27°

14