Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

30°

28°

7

Februari

62%

30°

27°

5

Mars

67%

32°

28°

4

April

70%

33°

29°

5

Maj

59%

32°

30°

11

Juni

48%

31°

30°

17

Juli

43%

30°

29°

20

Augusti

41%

30°

29°

19

September

46%

30°

29°

18

Oktober

53%

30°

29°

17

November

55%

31°

29°

13

December

52%

30°

28°

10