Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

-

12

Februari

52%

30°

-

10

Mars

55%

31°

-

8

April

62%

32°

-

8

Maj

55%

32°

-

14

Juni

44%

30°

-

19

Juli

46%

30°

-

18

Augusti

47%

30°

-

18

September

49%

30°

-

17

Oktober

49%

31°

-

17

November

53%

31°

-

15

December

52%

31°

-

13