Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

29°

26°

10

Februari

59%

30°

26°

6

Mars

64%

32°

27°

6

April

69%

33°

28°

6

Maj

58%

33°

30°

11

Juni

49%

32°

30°

16

Juli

47%

31°

29°

19

Augusti

42%

31°

29°

18

September

45%

31°

29°

18

Oktober

49%

31°

29°

19

November

52%

30°

28°

16

December

50%

29°

27°

14