Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

29°

27°

2

Februari

71%

30°

27°

2

Mars

71%

32°

28°

3

April

72%

33°

29°

6

Maj

59%

32°

30°

14

Juni

48%

31°

30°

19

Juli

48%

30°

30°

22

Augusti

41%

29°

29°

24

September

49%

30°

29°

20

Oktober

57%

30°

29°

13

November

64%

30°

28°

6

December

63%

30°

28°

3