Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

30°

27°

1

Februari

74%

31°

27°

1

Mars

73%

33°

28°

2

April

73%

34°

29°

5

Maj

60%

34°

30°

13

Juni

49%

32°

30°

18

Juli

49%

31°

30°

22

Augusti

42%

31°

29°

24

September

50%

31°

29°

20

Oktober

59%

32°

29°

12

November

65%

31°

29°

6

December

64%

31°

28°

2