Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

30°

27°

1

Februari

75%

30°

27°

1

Mars

74%

32°

27°

2

April

74%

33°

29°

4

Maj

62%

33°

30°

12

Juni

50%

32°

30°

18

Juli

49%

31°

30°

21

Augusti

44%

30°

29°

23

September

51%

31°

29°

18

Oktober

60%

31°

29°

11

November

67%

31°

28°

5

December

65%

30°

28°

2