Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

28°

-

9

Februari

63%

30°

-

7

Mars

67%

31°

-

8

April

70%

33°

-

9

Maj

63%

34°

-

14

Juni

52%

33°

-

16

Juli

52%

32°

-

18

Augusti

46%

32°

-

19

September

52%

32°

-

17

Oktober

57%

31°

-

16

November

56%

30°

-

14

December

54%

29°

-

11