Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

30°

-

8

Februari

56%

30°

-

6

Mars

64%

32°

-

4

April

68%

33°

-

5

Maj

60%

33°

-

10

Juni

48%

32°

-

19

Juli

44%

31°

-

19

Augusti

45%

30°

-

19

September

46%

31°

-

19

Oktober

51%

31°

-

18

November

51%

31°

-

15

December

49%

30°

-

11