Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

28°

27°

7

Februari

56%

29°

27°

5

Mars

63%

30°

28°

4

April

67%

32°

29°

5

Maj

58%

32°

30°

11

Juni

47%

30°

29°

19

Juli

42%

30°

29°

20

Augusti

43%

30°

29°

20

September

45%

30°

29°

19

Oktober

49%

30°

29°

18

November

50%

30°

29°

14

December

49%

29°

28°

10