Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

30°

26°

2

Februari

78%

30°

26°

1

Mars

75%

32°

27°

1

April

72%

33°

28°

2

Maj

64%

34°

29°

9

Juni

52%

32°

30°

15

Juli

51%

32°

30°

18

Augusti

48%

31°

29°

20

September

51%

31°

29°

15

Oktober

63%

32°

28°

9

November

64%

31°

28°

6

December

62%

30°

27°

2