Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

29°

-

3

Februari

76%

30°

-

1

Mars

74%

31°

-

1

April

72%

32°

-

2

Maj

63%

33°

-

10

Juni

51%

31°

-

16

Juli

50%

31°

-

18

Augusti

47%

30°

-

20

September

51%

30°

-

16

Oktober

62%

31°

-

10

November

63%

30°

-

7

December

61%

29°

-

3