Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

28°

27°

21

Februari

49%

29°

27°

19

Mars

58%

30°

28°

17

April

64%

31°

28°

16

Maj

61%

31°

29°

15

Juni

51%

31°

29°

17

Juli

50%

31°

29°

17

Augusti

50%

31°

29°

14

September

51%

31°

29°

18

Oktober

51%

31°

29°

20

November

50%

30°

28°

22

December

48%

29°

28°

23