Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

30°

28°

17

Februari

50%

30°

28°

15

Mars

54%

31°

28°

14

April

60%

32°

28°

14

Maj

55%

31°

29°

17

Juni

44%

30°

29°

18

Juli

48%

30°

29°

17

Augusti

49%

30°

29°

15

September

50%

30°

29°

16

Oktober

50%

31°

29°

18

November

53%

31°

29°

17

December

51%

30°

28°

16