Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

28°

16

Februari

51%

30°

28°

14

Mars

54%

31°

28°

14

April

60%

32°

28°

14

Maj

55%

32°

29°

16

Juni

45%

31°

29°

17

Juli

49%

31°

29°

16

Augusti

50%

31°

29°

15

September

51%

31°

29°

16

Oktober

51%

31°

29°

17

November

54%

31°

29°

16

December

51%

31°

28°

16