Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

30°

28°

13

Februari

52%

30°

28°

11

Mars

54%

31°

28°

10

April

58%

31°

29°

11

Maj

54%

30°

29°

15

Juni

44%

29°

29°

17

Juli

47%

28°

29°

16

Augusti

47%

29°

29°

15

September

49%

29°

29°

15

Oktober

50%

30°

29°

16

November

56%

30°

29°

14

December

54%

30°

28°

13