Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

31°

28°

12

Februari

54%

31°

28°

11

Mars

54%

32°

28°

10

April

59%

32°

28°

10

Maj

54%

31°

29°

14

Juni

45%

30°

29°

16

Juli

48%

29°

29°

15

Augusti

48%

29°

29°

14

September

50%

30°

29°

13

Oktober

51%

30°

29°

14

November

58%

31°

29°

13

December

56%

31°

28°

12