Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

32°

28°

11

Februari

53%

32°

28°

10

Mars

55%

33°

28°

9

April

61%

33°

29°

10

Maj

56%

32°

29°

14

Juni

45%

31°

29°

16

Juli

50%

31°

29°

15

Augusti

51%

31°

29°

14

September

52%

31°

29°

14

Oktober

52%

32°

29°

15

November

58%

32°

29°

13

December

55%

32°

28°

12