Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

32°

28°

11

Februari

55%

32°

28°

10

Mars

55%

32°

28°

9

April

59%

33°

28°

9

Maj

56%

32°

29°

13

Juni

46%

31°

29°

15

Juli

49%

30°

29°

14

Augusti

50%

30°

29°

13

September

52%

31°

29°

12

Oktober

52%

31°

29°

14

November

59%

32°

29°

13

December

57%

32°

28°

12