Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

30°

28°

15

Februari

50%

30°

28°

13

Mars

54%

31°

28°

12

April

61%

32°

28°

13

Maj

55%

32°

29°

16

Juni

44%

31°

29°

18

Juli

48%

30°

29°

17

Augusti

49%

30°

29°

16

September

50%

31°

29°

17

Oktober

51%

31°

29°

17

November

54%

31°

29°

16

December

51%

30°

28°

15