Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

31°

28°

14

Februari

51%

31°

28°

12

Mars

54%

32°

28°

11

April

62%

33°

28°

12

Maj

56%

33°

29°

16

Juni

45%

32°

29°

18

Juli

50%

31°

29°

16

Augusti

51%

32°

29°

15

September

52%

32°

29°

16

Oktober

52%

32°

29°

17

November

54%

32°

29°

15

December

51%

31°

28°

14