Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

28°

27°

13

Februari

50%

29°

27°

10

Mars

58%

30°

27°

8

April

65%

31°

28°

7

Maj

56%

31°

29°

10

Juni

45%

30°

29°

16

Juli

44%

30°

29°

17

Augusti

44%

30°

29°

16

September

46%

30°

29°

17

Oktober

49%

30°

29°

18

November

49%

30°

29°

17

December

49%

29°

28°

15