Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

27°

13

Februari

52%

30°

27°

11

Mars

61%

31°

27°

9

April

67%

33°

28°

7

Maj

61%

33°

29°

9

Juni

50%

32°

30°

15

Juli

47%

32°

29°

17

Augusti

48%

32°

29°

15

September

48%

32°

29°

17

Oktober

52%

32°

29°

18

November

50%

31°

29°

17

December

50%

30°

28°

16