Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

29°

27°

13

Februari

52%

29°

27°

11

Mars

60%

30°

28°

8

April

66%

32°

29°

7

Maj

60%

32°

29°

9

Juni

48%

31°

30°

15

Juli

47%

30°

30°

17

Augusti

47%

31°

29°

15

September

48%

31°

29°

17

Oktober

51%

30°

29°

17

November

50%

30°

29°

16

December

52%

29°

28°

15