Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

26°

6

Februari

61%

31°

26°

4

Mars

66%

32°

27°

4

April

70%

34°

28°

4

Maj

58%

34°

30°

10

Juni

48%

32°

30°

17

Juli

48%

31°

29°

19

Augusti

41%

31°

29°

20

September

45%

31°

29°

19

Oktober

50%

31°

29°

17

November

54%

31°

28°

13

December

52%

30°

27°

9