Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

30°

-

5

Februari

61%

30°

-

3

Mars

66%

32°

-

3

April

70%

34°

-

4

Maj

57%

34°

-

10

Juni

48%

32°

-

17

Juli

47%

31°

-

20

Augusti

41%

30°

-

20

September

45%

31°

-

19

Oktober

50%

31°

-

17

November

54%

30°

-

13

December

53%

29°

-

8